1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: CHENG, CHAO-HUNG
Mã số thuế: 0315450563
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
CÔNG TY TNHH DISCOVERY SCM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải