1
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TẠO
Mã số thuế: 0315631947
Ngành nghề chính: Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ĐỒ DA THÀNH CÔNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
  • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
  • Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm