1
Người đại diện: Đỗ Thị Phương Hoa
Mã số thuế: 3603744780
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 10/08/2020
Công Ty TNHH Đỗ Thị Phương Hoa

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn thực phẩm
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất