1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02862916969
Người đại diện: VŨ ANH HOÀNG
Mã số thuế: 0315432998
Ngành nghề chính: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện
CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI MAI TÂM

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện
  • Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
  • Hoạt động chăm sóc tập trung khác
  • Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
  • Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật
  • Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
  • Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu