1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN BẢO KHIÊM
Mã số thuế: 0315704708
Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 28/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DOCTOR CAR

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán mô tô, xe máy
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật