1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Kim Jisu
Mã số thuế: 0109654875
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 01/06/2021
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Doha-k

Danh mục ngành nghề:

  • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống