3
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0333571661
CÔNG TY TNHH DOHA-K
Lĩnh vực: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

  • NHÀ HÀNG
  • DỊCH VỤ ĂN UỐNG

 

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI