1
Điện thoại: 0352731724/0908069008
Người đại diện: PHẠM MINH HẢI
Mã số thuế: 4500627910
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỢI NINH THUẬN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan