1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02839487001
Người đại diện: Herding Eric
Mã số thuế: 0315517962
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
CÔNG TY TNHH DSV AIR & SEA VIETNAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải