1
Tỉnh thành : HẢI DƯƠNG
Điện thoại: 0376299508
Người đại diện: HOÀNG VĂN ĐỨC
Mã số thuế: 0801280479
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
CÔNG TY TNHH DT ĐỨC NHẬT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất