1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0905400024
Người đại diện: Đoàn Văn Tiến
Mã số thuế: 0401956882
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN MINH LAND

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất