1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: LƯU THỊ BÍCH TUYỀN
Mã số thuế: 0315425567
Ngành nghề chính: Đại lý du lịch
CÔNG TY TNHH DU LỊCH LƯU TRUYỀN TRAVEL

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải