1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Bình Phương Giao My
Mã số thuế: 0108536188
Ngành nghề chính: Đại lý du lịch
Ngày cấp: 04/12/2018
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ JIWOO TOUR

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Đại lý du lịch
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại