1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MỸ VÂN
Mã số thuế: 0315519328
Ngành nghề chính: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ MAI PHƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động