1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0935349649
Người đại diện: DƯƠNG THỊ THU HOÀI
Mã số thuế: 0402150196
Ngành nghề chính: Đại lý du lịch
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SUNNY

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành khách đường bộ khác