1
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Người đại diện: TRẦN KIÊN
Mã số thuế: 4201833658
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 08/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ UY KHANG

Danh mục ngành nghề:

 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động