1
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU THỦY
Mã số thuế: 0108717868
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 25/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ESCORT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính