1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0939529692
Người đại diện: ĐẶNG HỮU THỊNH
Mã số thuế: 0317305321
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ TÂN THÀNH PHÁT (MẮT HỔ)

Danh mục ngành nghề:

  • Cung ứng lao động tạm thời
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
  • Hoạt động bảo vệ cá nhân
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác