1
CÔNG TY TNHH DV NEW DAY
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4631 : Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

Ngành nghề kinh doanh:

– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ -Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán buôn hoa và cây; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật; Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác, kể cả loại dùng để làm giống; Bán buôn các loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và các loại để làm giống; Bán buôn các loại gia súc, gia cầm sống, kể cả loại dùng để nhân giống; Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản; Bán buôn bán thành phẩm, phế liệu, phế thải từ các sản phẩm nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản (không hoạt động tại trụ sở).
– 4631: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
+ -(không hoạt động tại trụ sở)
– 4633: Bán buôn đồ uống
+ -(trừ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở)
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ (trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ và không hoạt động tại trụ sở)
– 5621: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
+ (trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ và không hoạt động tại trụ sở)
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ -(trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ và không hoạt động tại trụ sở)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI