1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Người đại diện: Lê Hồng Thái
Mã số thuế: 2802838696
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
Ngày cấp: 01/04/2020
CÔNG TY TNHH DV – TM MAI THÁI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn tổng hợp
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác