1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Người đại diện: VIÊN ĐÌNH HƯNG
Mã số thuế: 2802585406
Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
CÔNG TY TNHH DVTM HƯNG THANH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán buôn tổng hợp
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản