1
Điện thoại: 0946658083
Người đại diện: HOÀNG THỊ ĐÀO
Mã số thuế: 6001740174
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
CÔNG TY TNHH DVTM KHANG NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải