1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Người đại diện: TRẦN KHÁNH DƯƠNG
Mã số thuế: 0401990474
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Ngày cấp: 18/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ECOMBAMBOO

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại