1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0357979264
Người đại diện: PRITHVIRAJ PUTTARAJU
Mã số thuế: 0317305459
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
CÔNG TY TNHH EDVIN VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Lập trình máy vi tính