1
Điện thoại: 0968780370
Người đại diện: Trương Thị Hoành Anh
Mã số thuế: 0314126444-003
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 10/12/2018
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
CÔNG TY TNHH ENGLISH THE UNIVERSE – CHI NHÁNH BẾN TRE

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Lập trình máy vi tính
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại