1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: ERRE GIACOMO
Mã số thuế: 0315426666
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
CÔNG TY TNHH ERREMME

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý