1
Tỉnh thành : BẮC GIANG
Điện thoại: 0913549781
Người đại diện: Kim, Kwang Jong
Mã số thuế: 2400855211
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
CÔNG TY TNHH ETHERTECH VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại