1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0983331086
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KIM THOA
Mã số thuế: 0108985810
Ngành nghề chính: Điều hành tua du lịch
Ngày cấp: 13/11/2019
CÔNG TY TNHH EZTRIP VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Cơ sở lưu trú khác
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại