1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0933338828
Người đại diện: MAI THANH HẰNG
Mã số thuế: 0315517465
Ngành nghề chính: Sản xuất các loại bánh từ bột
CÔNG TY TNHH FAIRY MOON

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ đóng gói
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
 • Sản xuất các loại bánh từ bột
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu