1
Điện thoại: 0903479772
Người đại diện: PHAN LÊ PHƯƠNG THẢO
Mã số thuế: 3101069525
Ngành nghề chính: Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Ngày cấp: 07/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH FIT STUDIO

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục văn hoá nghệ thuật