1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0919737712
Người đại diện: NGUYỄN QUỐC BÌNH
Mã số thuế: 0315515690
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY TNHH FRIENDLY FOOD

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh