CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
9 Tháng Mười, 2023 /
CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM
Ngành nghề : THƯƠNG MẠI - CÔNG TY
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Di động : 0707171730
Người đại diện : HUYNH TAN SANG

THƯƠNG MẠI – CÔNG TY