1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN THỊ VI VÂN
Mã số thuế: 0315518532
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
CÔNG TY TNHH FUTURE EDUCATION

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đào tạo cao đẳng
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục trung học cơ sở
  • Giáo dục trung học phổ thông
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải