1
Tỉnh thành : LONG AN
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LUẬN
Mã số thuế: 1101909146
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH GAME KIM ÁNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu