1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 84384901941
Người đại diện: CHRISTIAN CALDERON
Mã số thuế: 0315451535
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
CÔNG TY TNHH GAMEJAM VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Lập trình máy vi tính