2
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Người đại diện: FENG CHEN
Mã số thuế: 3603661301
Ngành nghề chính: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Ngày cấp: 12/08/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH G&E VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
  • Sản xuất sợi nhân tạo
  • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
  • Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
  • Thoát nước và xử lý nước thải