1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI
Mã số thuế: 0315805054
Ngành nghề chính: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
Ngày cấp: 22/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP CO – GREEN

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
  • Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
  • Hoạt động tư vấn quản lý