1
Người đại diện: IINUMA SHUHEI
Mã số thuế: 0201952016
Ngành nghề chính: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Ngày cấp: 11/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP LOGISTICS FUJIFILM (VIỆT NAM)

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa