1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0938007726
Người đại diện: Trương Thị Minh Ngọc
Mã số thuế: 0317314326
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM AN TÂM

Danh mục ngành nghề:

  • Cổng thông tin
  • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan