1
Điện thoại: 0988730099
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH LỰU
Mã số thuế: 0315663307
Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Ngày cấp: 07/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG HIỆU HERA

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ liên quan đến in
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • In ấn
  • Lập trình máy vi tính
  • Quảng cáo
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính