1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Huỳnh Hòa Trung
Mã số thuế: 0316680908
Ngành nghề chính: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Ngày cấp: 18/01/2021
Công Ty TNHH Giải Pháp Tiếng Anh Quốc Tế