1
Điện thoại: 0906091339
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LINH
Mã số thuế: 0315648789
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 24/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VIỆT

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê xe có động cơ
  • Dịch vụ liên quan đến in
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
  • Quảng cáo
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất