1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02825536039
Người đại diện: LÊ KIM PHƯƠNG
Mã số thuế: 0315527061
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NGHỆ THUẬT KARAOKE ĐÔNG PHƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động