1
Điện thoại: 0933095920
Người đại diện: LỤC HIỀN THỤC
Mã số thuế: 0316431309
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 10/08/2020
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MINH SÁNG

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu