1
Điện thoại: 0366198273
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KIM TRANG
Mã số thuế: 1602160027
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO MT

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục tiểu học
  • Giáo dục trung học cơ sở
  • Giáo dục trung học phổ thông