1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0978377025
Người đại diện: HOÀNG THỊ DIỆU HIỀN
Mã số thuế: 0315446983
Ngành nghề chính: Giáo dục mẫu giáo
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HẠNH PHÚC PERMA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục mẫu giáo
  • Giáo dục nhà trẻ
  • Giáo dục thể thao và giải trí