1
Điện thoại: 0982124861
Người đại diện: NGUYỄN NHƯ KHẢI
Mã số thuế: 0901054811
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 17/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KHÁNH MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục mẫu giáo
  • Giáo dục nhà trẻ
  • Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
  • Hoạt động của các cơ sở thể thao