1
Điện thoại: 0919397700
Người đại diện: Cao Văn Cang
Mã số thuế: 1201626455
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MIỀN NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Điều hành tua du lịch
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại