1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: PHẠM KIM ANH
Mã số thuế: 0315526318
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ ESI

Danh mục ngành nghề:

 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Giáo dục mẫu giáo
 • Giáo dục nhà trẻ
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục trung học cơ sở
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Giáo dục trung học phổ thông
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất