1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Điện thoại: 0912290891
Người đại diện: HOÀNG THỊ HỒNG
Mã số thuế: 2802763899
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 25/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ HỒNG AN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu