1
Tỉnh thành : THÁI BÌNH
Điện thoại: 0328041662
Người đại diện: ĐỖ THỊ HOA
Mã số thuế: 1001186197
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 02/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TÙNG DƯƠNG

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục tiểu học
  • Giáo dục trung học cơ sở
  • Giáo dục trung học phổ thông